DMSC - RH ARKITEKTER AS

Dansk Multipel Sclerose Center (DMSC)
2019

År:

2019

Type:

Ombygning

Adresse:

Valdemar Hansens Vej, Glostrup

Etageareal:

500 m2

Projektering:

3D - 2018

Status:

Udført 2019

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

Ingeniør:

MOE

Som led i sammenlægningen af Scleroseklinikken på Rigshospitalet Blegdamsvej og Rigshospitalet Glostrup, er der indrettet nye fælles forskningsfaciliteter til Dansk Multipel Sclerose Center, som før var fordelt på flere forskellige adresser og bygninger med utidssvarende forhold.

Det nye center ligger på 7. sal i det tidligere børnehospital på Rigshospitalet Glostrup, og ombygningen er på i alt 500m2 – fordelt på 250 m2 laboratorier med tilhørende supportfunktioner – herunder GMO1 og Isotoplab kl. C samt 250 m2 kontorfaciliteter.

Det er Scleroseforskningsenheden og Neuroimmunologisk Laboratorium på  Rigshospitalet Blegdamsvej, som sammen med forskere, der allerede er på Glostrup Hospital, er flyttet ind i de nye, optimerede rammer, og Rigshospitalet har således fået et samlet forskningsmiljø for Sclerose, hvor der også er plads til at udvide forskningsaktiviteter på en række områder.

Gennem et enkelt og funktionelt design har der været fokus på at optimere udnyttelsen af etagearealet, dagslysforhold samt et godt arbejdsflow – og miljø. Der er derudover lagt vægt på at indretningen er så fleksibel – og dermed fremtidssikret – som muligt.